Ca urmare a actualei pandemii de COVID-19, parlamentul a decis să asigure angajații din instituțiile care sunt supuse riscurilor sporite pentru sănătate în timpul combaterii pandemiilor sau epidemiilor cu o remunerare ce constituie 100 % din salariul de bază.

Astfel, modificările la Legea salarizării indică faptul că: „Pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în perioada stării de urgență, de asediu sau de război ori în perioada stării de urgențe în sănătate publică, salariații pot beneficia de spor de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate.”

De asemenea, „Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate se stabilește în mărime de până la 100 % din salariul de bază pe unitate de timp (oră sau zi), în funcție de volumul de lucru și de nivelul de pregătire profesională ale salariatului, pentru fiecare oră sau zi de muncă prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate.”