Într-un comunicat de presă, ANI informează că în noiembrie 2018, inspectorul de integritate a stabilit printr-un act de constatare că primarul orașului Ungheni a admis încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Aflându-se în exercițiul funcției a semnat trei ordine de plată cu o firmă care aparține soției sale pentru a achiziționa bunuri și servicii, încălcând astfel dispozițiile legale de declarare și soluționare a conflictului de interese prevăzute de legislația ANI.

Primarul a contestat în instanța de judecată actul emis de ANI, având câștig de cauză în instanța de fond și apel. Ulterior, ANI a depus un recurs la Curtea Supremă de Justiție, în baza Deciziei Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiției, actul ANI a rămas definitiv.

Alexandru Ambros ar urma să fie decăzut din dreptul de a exercita o funcție publică sau de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar pentru o perioadă de trei ani și va fi înscris în lista publică a persoanelor cu interdicții. Totodată, ordinele de plată semnate de către primar vor fi declarate nule.

Totodată, primarul orașului Ungheni, a declarat pentru portalul MoldovaCurată.md că se consideră nevinovat și va solicita CSJ revizuirea deciziei.