În cadrul unui briefing de presă, ministrul educației, culturii și cercetării a relatat despre modele alese de școli pentru noul an de studii. Cele mai multe instituții optează pentru modelul 1, care presupune prezența fizică 100 % a elevilor la școală. Totodată, celelalte modele care presupun învățarea mixtă, hibrid sau combinată sună vag, iar pentru ca părinților să le fie mai clare aceste modele am găsit și o explicație desfășurată pentru fiecare. 

Modelele selectate de instituțiile educaționale (numărul total de instituții – 1 240, inclusiv 23 private):

#1. au optat pentru modelul 1 (prezența 100 % în instituții) – 769 de instituții;
#2. au optat pentru modelul 2 (învățare pe schimburi) – 119 instituții;
#3. au optat pentru modelul 3 (model combinat de studii, câteva zile acasă, câteva la școală) – patru instituții;
#4. au optat pentru modelul 4 (modelul hibrid, 50 % dintre elevi se află la școală și 50 % – acasă, online; elevii se împart în două grupuri) – 17 instituții;
#5. au optat pentru modelul 5 (50 % dintre elevi se află la școală timp de o săptămână, iar 50 % se află acasă, online, apoi grupurile se schimbă) – 15 instituții;
#6. au optat pentru modelul 6 (online, la acest model se recurge în caz de focare COVID-19, dacă e situație excepțională) – zero instituții;
#7. au optat pentru modelul 7 (îmbinarea a două sau trei modele prezentate mai sus) – 261 de instituții.

Vedeți modelele explicate în documentul de mai jos.

Amintim că instituțiile de învățământ vor fi redeschise în trei etape:

#1. pregătirea instituțiilor – evaluarea riscurilor în contextul epidemiologic, realizarea lucrărilor cu echipamente individuale, elaborarea planului de redeschidere, instruirea, informarea angajaților și părinților;
#2. etapa de adaptare/revenire în instituția de învățământ va fi stabilită perioada pentru fiecare clasă a activităților de consolidare/aprofundare și după caz, recuperare a realizării curriculumului şcolar în perioada martie-mai 2020 în cadrul învățământului la distanță. În această perioadă elevii nu vor fi notați;
#3. etapa de bază – organizarea eficientă a procesului educațional.

Principiile în baza cărora vor fi redeschise instituțiile de învățământ sunt: sănătatea și siguranța, dezvoltarea unei culturi de încredere și respect, informarea corectă și permanentă. Elevii și cadrele didactice vor fi supuși zilnic triajului matinal.