La vârsta de 72 de ani, etnologul și folcloristul Tudor Colac, maestru în artă, doctor în etnologie, s-a stins din viață. Trecerea în neființă a maestrului a fost confirmată de feciorul său, Eugen Colac. La distanță de o zi a decedat și soția acestuia, Maria Colac.

Eugen Colac a spus că tatăl său s-a stins din viață la Spitalul Republican din Chișinău, unde a suportat un atac de cord, fiind infectat cu COVID-19.

Luni, 22 februarie, a decedat Maria Colac, soția maestrului Tudor Colac.

Tudor Colac s-a născut la 10 martie 1948 în satul Dumeni, comuna Costiceni, județul Hotin. În anul 1970, acesta a absolvit Facultatea de Filologie, secția jurnalistică a Universității de Stat din Moldova.

Premii deținute de Tudor Colac:

Maestru Emerit în Artă (1993);

Ordinul de Onoare (2010).

Potrivit Moldpres, în 1980, a devenit șef al secției de metodică a creației populare la Centrul Republican Știinţifico-Metodic de Creație Populară și Activitate Culturală al Ministerului Culturii și Cultelor, apoi șef al secției de folclor și etnografie la aceeași instituție. În 1990 a fost numit în funcția de director al Centrului, prin cumul – șef al direcției generale de activitate în teritoriu în cadrul Ministerul Culturii și Cultelor. În anii 1994-1998, Tudor Colac a făcut stagiu de doctorat în etnologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România, unde a elaborat și a susținut teza de doctor în etnologie, specialitatea folclor, cu tema ”Familia – vatră a spiritualității românești”, conducător științific fiindu-i profesorul universitar, doctor Dumitru Pop.

A debutat cu volumul ”Sărbătoarea izvoarelor”, în care examinează câteva festivități și obiceiuri populare: Sărbătoarea plugarului, Scosul oilor la pășune, Curățatul izvoarelor, Hora satului ş.a., urmat de cartea ”Hronic de familie”, unde a analizat materiale etno-folclorice, care au fost înregistrate pe teren de către el și de alți cercetători în multe sate din Basarabia și din localități românești aflate azi pe teritoriul Ucrainei (regiunile Cernăuți, Transcarpatia, Odesa, Nicolaev ş.a.).

În ultimii ani, Tudor Colac a semnat cărțile ”Repere etnologice”, ”Cântecul cu aripi frânte”, ”Izvoditori de tâlcuri subtile”, Dicționar de ghicitori” ș.a. A participat la organizarea festivalurilor folclorice de rezonanță în R. Moldova, România, Ucraina și Ungaria. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, Uniunii Muzicienilor și al Uniunii Oamenilor de Teatru din R. Moldova.

Tudor Colac va fi înmormântat la Cimitirul Central de pe strada Armenească din Chișinău.