Ministrul educației, culturii și cercetării, Igor Șarov, a semnat Ordinul cu privire la aprobarea „Reperelor metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile învățării mixte, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”.

Documentul are scopul de a reglementa acțiunile manageriale și didactice privind implementarea învățării mixte ca răspuns la necesitatea depășirii riscului de răspândire a virusului.

Obiectivele urmărite prin reperele metodologice vizează:
# contextualizarea conceptului de învățare mixtă din perspectiva actuală a actorilor educaționali;
# concretizarea aspectelor cheie ale implementării învățării mixte în instituțiile de învățământ;
# propunerea unor soluții pasibile de dezvoltare/adaptare în vederea înlăturării barierelor și a vulnerabilităților posibile;
# sprijinirea dezvoltării culturii organizaționale a instituției școlare în vederea stării de bine în comunitățile de învățare în condițiile învățării mixte și motivarea cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională în domeniul învățării mixte, dar și pentru valorizarea tehnologiilor digitale în învățământul tradițional, față în față.