Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică vine cu recomandări privind organizarea scrutinului electoral și îndeamnă organizarea activității birourilor electorale/secțiilor de votare în alte instituții sau edificii decât instituțiile de învățământ, reieșind din situația epidemiologică prin infecția de COVID-19.

Potrivit informațiilor CNESP recomandă Comisiilor electorale de circumscripție să coordoneze instituțiile/edificiile preconizate pentru organizarea scrutinului electoral cu Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică întru asigurarea respectării măsurilor de sănătate publică.

De precizat, Comisia Electorală a elaborat o Instrucțiune aprobată de CNESP, privind desfășurarea și organizarea scrutinului electoral din 1 noiembrie, când cetățenii își vor alege președintele pentru următorii patru ani.

Principalele reguli stabilite de Comisia Electorală Centrală, aprobate de Comisia națională extraordinară de sănătate publică se referă la:
# respectarea distanței sociale între persoane;
# a regulilor de igienă a mâinilor și de igienă respiratorie;
# purtarea măștilor;
# efectuarea termometriei;
# asigurarea funcționarilor electorali cu echipamente de protecție;
# asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrarea în sediile organelor electorale;
# prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și aerisirea spațiului.