„Preiau această funcție într-un an aniversar, când universitatea a împlinit frumoasa și onorabila vârstă de 80 de ani. Iar acest moment marchează trecutul și viitorul. Sper că această zi să fie de bun augur și să ducă la consolidarea poziției Universității Pedagogice de Stat «Ion Creangă» din Chișinău în spațiul național și internațional în domeniul educației, cercetării, inovării și digitalizării prin promovarea și susținerea tradiției, responsabilității, calității și performanței, care să asigure progres și să răspundă la provocările societății moderne, nevoilor studenților, cadrelor didactice și ale personalului auxiliar.

Vin în această funcție într-o perioadă marcată de reforme  politice, economice, sociale, educaționale: reactualizarea curricula școlare, trecerea la finanțarea per student etc.

Aceasta ne va impulsiona pentru a face față provocărilor  prin diversificarea ofertei educaționale a universității; dezvoltarea programelor de studii interdisciplinare și a programelor comune de studii superioare; extinderea parteneriatelor cu instituțiile-pilot de profil, mediul de afaceri din țară; consolidarea recunoașterii naționale și internaționale a instituției; dotarea spațiilor de studii, laboratoarelor, Centrelor de resurse curriculare cu echipament multimedia, produse de program; susținerea şi dezvoltarea unor direcții prioritare de cercetare, încurajarea proiectelor individuale şi colective de cercetare; favorizarea accesului şi integrării absolvenţilor pe piaţa muncii etc.”, a declarat noua rectoră.

Alexandra Barbăneagră a îndeplinit până acum funcția de prorectoră pentru activitate didactică. Din 2010 până în 2020 funcția de rector a fost îndeplinită din Chicuș Nicolae.