vineri, septembrie 24, 2021
Acasă Social Regulile de intrare în țară pentru persoanele care vin din țările incluse...

Regulile de intrare în țară pentru persoanele care vin din țările incluse în „zona roșie”

67


Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova a publicat regulile de intrare în țară a moldovenilor care revin din țările incluse în „zona roșie”. Astfel, cetățenii moldoveni care vin din aceste țări vor fi nevoiți să stea în carantină și să completeze fișa epidemiologică, iar cetățenilor străini din aceste țări le este interzisă în continuare intrarea în Moldova.

Indicatorul pentru includerea în listă a statelor pentru care se impune regimul de autorizolare la intrarea persoanelor în Republica Moldova reprezintă incidența cazurilor de infecție cu COVID-19 mai mare sau egal cu 50 de cazuri la 100 000 de locuitori.

Vezi lista țărilor incluse în zona roșie AICI.

Despre zona roşie

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă roşie cu următoarele excepţii:
# membri de familie ai cetăţenilor moldoveni;
# persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi;
# persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
# elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova;
# membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
# cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
# titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
# persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
# persoane care călătoresc din motive de sănătate şi umanitare, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
# lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
# conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost, care au mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Pentru cetățenii Republicii Moldova care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate.

Excepţie de la subpunctul anterior se stabileşte pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, respectiv nu sunt obligaţi să respecte regimul de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate:
# conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, care au mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
# persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
# elevii/studenţii străini care călătoresc în scopul admiterii sau sunt înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova sau de peste hotare;
# persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia si/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
# persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
# lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
# titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
# persoane în tranzit.

La fel, se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate.Source link

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.